• Tìm hiểu về ứng dụng Bảo hiểm y tế VSSID và một số tiện ích cơ bản

    Ứng dụng VssID là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động chính thức của Bảo hiểm xã Việt Nam nhằm cung cấp thông tin thiết yếu cho người sử dụng về thẻ BHYT; quá trình tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); thông tin thụ hưởng các chế độ BHXH; lịch sử khám chữa bệnh; hỗ trợ trực tuyến 24/7…giúp người tham gia nắm bắt được quá trình tham gia, thụ hưởng các chính sách, đồng thời tự giám sát, bảo vệ quyền lợi an sinh của mình và tiến tới thay thế thẻ BHYT, sổ BHXH giấy như hiện nay.
  • Tài liệu tham khảo về bảo hiểm y tế

    Bảo hiểm y tế (BHYT) là chế độ bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi của người lao động và Nhân dân, được Nhà nước bảo hộ, do cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện. Bảo hiểm y tế bao gồm Bảo hiểm y tế hộ gia đình và Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên
  • BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN (Phần 1)

    Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là chế độ bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi của người lao động và nhân dân, được Nhà nước bảo hộ, do cơ quan BHXH tổ chức thực hiện.