Thông tin phản hồi

Cảm ơn các bạn đã tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong đoàn viên, thanh niên". Nếu bạn có các vấn đề cần phản ánh đến Ban tổ chức, mời bạn gửi phản hồi về cho chúng tôi theo mẫu sau:

 

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin. Bạn có thể chọn nhiều file đính kèm để gửi. Chúng tôi cam kết mọi thông tin phản hồi sẽ được bảo mật.

-->