Thông báo thời gian thi tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong đoàn viên, thanh niên năm 2021

Thông báo | 09-07-2021 | 0 lượt xem

a) Hình thức:

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến tại Website: https://thanhnienvoibhxh.tinhdoan.caobang.gov.vn/

b) Thời gian:

Vòng thi Tuần (hình thức trực tuyến) được diễn ra trong 03 tuần với thời gian như sau:

- Tuần 1: 12/7 – 18/7/2021

- Tuần 2: 19/7 – 25/7/2021

- Tuần 3: 26/7 – 01/8/2021

c) Tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 02/8/2021. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trên Cổng Thông tin điện tử của Tỉnh đoàn Thanh niên.